Kalkulator online Szeregi Fouriera

Kalkulator do rozwinięcia szeregu Fouriera na dowolnych wartościach lub funkcjach mierzonych

Szereg Fouriera, od nazwiska Josepha Fouriera (1768-1830), to szeregowe rozwinięcie funkcji okresowej, odcinkowo ciągłej w szereg funkcyjny funkcji sinus i cosinus.

Za pomocą kalkulatora można wykonać rozwinięcie szeregu Fouriera na dowolnych wartościach mierzonych lub alternatywnie na funkcji.

↹#.000
🔍↔
🔍↕
Szeregi Fouriera:
Liczba elementów Fouriera:
Mody:

Zakres wartości dla osi

x-min=
x-max=
y-min=
y-max=
f(x):

Interwał

min=
max=

f(x)=

cl
ok
Pos1
End
7
8
9
/
x
4
5
6
*
1
2
3
-
π
(
)
0
.
+
sin
cos
tan
ex
ln
1/x
^
asin
acos
atan
x2
√x
ceil
floor
|x|
sinh
cosh
sin(πx+π4)
cos(πx+π4)
tan(πx+π4)
sin2(πx+π4)
cos2(πx+π4)
tan2(πx+π4)
1sin(x)
1cos(x)
1tan(x)
sin(x)cos(πx)
sin(cos(x))
exsin(x)cos(x)
x+1 / x+2
x2-1/ x2+1
1 / x+1
1+√x / 1-√y
x+1
ex
x2+x+1

W przypadku rozwinięcia Fouriera funkcji można określić zakres całkowania (przedział). Gdy określone są punkty, wykonywana jest interpolacja liniowa pomiędzy punktami, a zakres całkowania rozciąga się od pierwszego do ostatniego określonego punktu.

FunkcjaOpis
sin(x)Sinus
cos(x)Cosinus
tan(x)Tangens
asin(x)Arcussinus
acos(x)Arcuscosinus
atan(x)Arcustangens
atan2(y, x)Arcustangens z y/x
cosh(x)Cosinus hyperbolicus
sinh(x)Sinus hyperbolicus
pow(a, b)Potencja ab
sqrt(x)Pierwiastek kwadratowy
exp(x)e-Funkcja
log(x), ln(x)Logarytm naturalny
log(x, b)Logarytm do podstawy b
log2(x), lb(x)Logarytm do podstawy 2
log10(x), ld(x)Logarytm do podstawy 10
więcej ...
Punkty:
Poligon:
Liczba wartości:
Ładowanie z pliku:

Alternatywne wejście jest możliwe przez wczytanie danych z pliku. Wartości muszą być oddzielone przecinkami, spacjami lub średnikami i muszą występować parami x1, y1, x2, y2, ...

Parametry szeregu Fouriera:

Szeregi Fouriera

Wartości mierzone mogą być aproksymowane przez funkcje okresowe. Procedurą pozwalającą na to jest rozwinięcie szeregu Fouriera. Elementami szeregu Fouriera są funkcje sinus i kosinus. Rozwijanie odbywa się według rosnących częstotliwości.

Szereg Fouriera to:

sn(x)= a 0 2 + k = 1 n ( a k cos ( k ω x ) + b k sin ( k ω x ) )

ze współczynnikami Fouriera ak i bk oraz ω = 2π/T. Tutaj okres T = b - a z początkiem przedziału a i końcem przedziału b.

Współczynniki Fouriera ak i bk spełniają warunek najmniejszych kwadratów odpowiednio dla powiązanych funkcji sinus i kosinus. Współczynniki te oblicza się w następujący sposób.

ak= 2 l a b f ( x ) cos ( k ω x ) dx

bk= 2 l a b f ( x ) sin ( k ω x ) dx

Przykład: Funkcja Sawtooth

Sawtooth Sawtooth

Przykład: Funkcja trójkątna

trójkątna trójkątna

Przykład: Funkcja prostokąta

prostokąta prostokąta

Drukowanie i zapisywanie obrazu

Wydrukuj lub zapisz obraz wybierając go prawym przyciskiem myszy.

Więcej stron na ten temat

Oto kilka kolejnych stron:

Treść ćwiczenia z matematyki

Matryca

Iloczyn wektorowy macierzy

Transformata Fouriera

Kalkulator Transformata Fouriera