OKalkulator online Regulacja funkcji (Curve Fitting)

Kalkulator wyrównania (Curve fit)

Kalkulator może być używany do dopasowywania różnych funkcji do danych: Linia wyrównawcza, wielomian wyrównawczy, szereg Fouriera, rozkład Gaussa, e-funkcja i prawo potęgowe. Dane mogą być wprowadzane bezpośrednio do tabeli lub wczytywane z pliku.

Funkcja zrzutu ekranu umożliwia skopiowanie diagramu do postaci obrazu. Obraz można następnie zapisać lub wydrukować.

↹#.000
🔍↔
🔍↕
Odchylenie standardowe
Prosto
Funkcja Gaussa
Funkcja zasilania
Funkcja wykładnicza
Wielo-
mianowa
e-Funkcja
e^2-Funkcja
Szereg Fouriera
σ =

Zakres wartości dla osi

x-min=
x-max=
y-min=
y-max=
Prosto:
f(x)=a+bx
Gauss:
f(x)=1σ2πe-12(x-μ)2σ2
Potencja:
f(x)=axb
Prawo wykładnicze:
f(x)=abx
Wielomianowa:
f(x)=a0+a1x+a2x2+...
e-Funkcja:
f(x)=beax
Szereg Fouriera:
f(x)=a02+k=1n(akcos(kωx)+bksin(kωx))
e-Funkcja^2:
f(x)=aeb(x+c)2
Punkty:
Label:
Ładowanie z pliku:
Liczba zmierzonych wartości =

Alternatywnym sposobem wprowadzania danych jest załadowanie ich z pliku. Wartości muszą być oddzielone przecinkiem, spacją lub średnikiem i muszą być w parach x1, y1, x2, y2, ...

Parametry dostosowanych funkcji

Oto obliczone parametry dopasowanych krzywych.

Linia wyrównawcza

Funkcja zasilania

Prawo wykładnicze

Funkcja Gaussa

Wielomianowa

e-Funkcja

Kwadratowa funkcja e

Szereg Fouriera

Parametry szeregu Fouriera:

Drukowanie i zapisywanie obrazu

Wydrukuj lub zapisz obraz wybierając go prawym przyciskiem myszy.

Więcej stron na ten temat

Oto kilka kolejnych stron:

Treść ćwiczenia z matematyki

Trygonometria

Trygonometryczny

Matryca

Iloczyn wektorowy macierzy