Kalkulator do obliczania iloczynu wektora z macierzą

Mnożenie wektora przez macierz

Iloczyn macierzy z wektorem jest odwzorowaniem liniowym. O mnożeniu mówimy, gdy liczba kolumn macierzy jest równa liczbie elementów wektora. Wynikiem jest wektor, którego liczba elementów jest równa liczbie wierszy macierzy. Oznacza to, że macierz o 2 wierszach zawsze odwzorowuje wektor na wektor o dwóch składowych.

Av= ( a11a12a1m a21a22a2m an1an2anm ) ( v1 v2 vm ) = ( a11v1+a12v2++a1mvm a21v1+a22v2++a2mvm an1v1+an2v2++anmvm )

Kalkulator online do obliczania iloczynu macierzy A z wektorem v

Liczba wierszy =
Liczba kolumn =
↹#.000

Wprowadzanie elementów macierzy: a11, a12, ... oraz elementy wektora, v1, v2, ...

Mnożenie macierzy przez wektor:

Więcej stron na ten temat

Oto kilka kolejnych stron:

Treść ćwiczenia z matematyki

Trygonometria

Trygonometryczny

Transformata Fouriera

Kalkulator Transformata Fouriera