Kalkulator online Transformata Fouriera

Kalkulator do transformacji Fouriera do dowolnych mierzonych wartości lub funkcji

Szybka transformata Fouriera (FFT) jest algorytmem służącym do efektywnego obliczania dyskretnej transformaty Fouriera (DFT). Można ją wykorzystać do dekomponowania sygnału dyskretnego na jego składowe częstotliwościowe, a tym samym do jego analizy.

Za pomocą komputera można zastosować transformatę Fouriera do dowolnych wartości mierzonych lub alternatywnie do funkcji z równomiernie oddalonymi próbkami. Liczba próbek dla FFT musi być potęgą dwóch.

↹#.000
🔍↔
🔍↕

Zakres wartości dla osi

x-min=
x-max=
y-min=
y-max=

Część prawdziwa

🔍↔
🔍↕

Część wyimaginowana

🔍↔
🔍↕

Kwota

🔍↔
🔍↕

Faza

🔍↔
🔍↕
f(x):
f(x) Skanowanie:
Hałas
Punkty:
Spline
Obliczenia z próbkowaniem funkcji:
Intervall:
min= max=

f(x)=

cl
ok
Pos1
End
7
8
9
/
x
4
5
6
*
1
2
3
-
π
(
)
0
.
+
sin
cos
tan
ex
ln
1/x
^
asin
acos
atan
x2
√x
ceil
floor
|x|
sinh
cosh
sin(πx+π4)
cos(πx+π4)
tan(πx+π4)
sin2(πx+π4)
cos2(πx+π4)
tan2(πx+π4)
1sin(x)
1cos(x)
1tan(x)
sin(x)cos(πx)
sin(cos(x))
exsin(x)cos(x)
x+1 / x+2
x2-1/ x2+1
1 / x+1
1+√x / 1-√y
x+1
ex
x2+x+1
FunkcjaOpis
sin(x)Sinus
cos(x)Cosinus
tan(x)Tangens
asin(x)Arcussinus
acos(x)Arcuscosinus
atan(x)Arcustangens
atan2(y, x)Arcustangens z y/x
cosh(x)Cosinus hyperbolicus
sinh(x)Sinus hyperbolicus
pow(a, b)Potencja ab
sqrt(x)Pierwiastek kwadratowy
exp(x)e-Funkcja
log(x), ln(x)Logarytm naturalny
log(x, b)Logarytm do podstawy b
log2(x), lb(x)Logarytm do podstawy 2
log10(x), ld(x)Logarytm do podstawy 10
więcej ...
Obliczenia za pomocą wartości tabelarycznych:
Liczba wartości tabeli:
Ładowanie z pliku:

Alternatywne wejście jest możliwe poprzez załadowanie danych z pliku. Próbkowane wartości muszą być oddzielone przecinkami, spacjami lub średnikami. Na końcu musi znajdować się średnik.

Tabela wyników FFT

Drukowanie i zapisywanie obrazu

Wydrukuj lub zapisz obraz wybierając go prawym przyciskiem myszy.

Więcej stron na ten temat

Oto kilka kolejnych stron:

Treść ćwiczenia z matematyki

Trygonometria

Trygonometryczny

Matryca

Iloczyn wektorowy macierzy