Kalkulator internetowy dla programu Horner

Dzielenie wielomianów za pomocą schematu Hornera

↹#.000
Stopień pierwszego wielomianu N =
Stopień drugiego wielomianu M =

Podaj współczynniki wielomianów:

Schemat Hornera:

Wynik dzielenia wielomianu:

Stopniowe dzielenie wielomianów za pomocą schematu Hornera

Aby przeprowadzić podział wielomianu za pomocą schematu Hornera, należy najpierw przenieść współczynniki wielomianu do schematu. W pierwszym wierszu schematu wpisuje się współczynniki pierwszego wielomianu. Dla brakujących elementów wielomianu wpisuje się 0. Współczynniki drugiego wielomianu tworzą pierwszą kolumnę schematu. Należy zwrócić uwagę, że współczynniki są mnożone przez -1. Na poniższym rysunku przedstawiono przykładową strukturę schematu Hornera.

Horner-Step-1

W kolejnym kroku tworzona jest suma nad pierwszą kolumną, a wynik wpisywany jest w dolnym wierszu schematu. Wartość ta jest teraz mnożona przez elementy pierwszej kolumny i wpisywana do schematu.

Horner-Step-2

Dalsza część procedury jest analogiczna. Najpierw tworzymy sumę kolejnej kolumny i wpisujemy wynik w dolnym wierszu schematu. Pomnóż tę wartość przez elementy pierwszej kolumny i wprowadź każdy z nich do schematu.

Horner-Step-3

Kontynuować w ten sposób aż do osiągnięcia końca schematu. Wtedy współczynniki wyniku dzielenia wielomianu można odczytać w dolnym wierszu schematu Hornera.

Horner-Step-4

Wartość wielomianu i wartość pochodnych w punkcie x ze schematem Hornera

Stopień wielomianu N =
Wartość w pozycji x =

Wprowadzanie współczynników wielomianu p(x):

Wielomian wartości i pochodne schematu Hornera:

Wartość funkcji wielomianu i jego pochodnych w punkcie x:

Więcej stron na ten temat

Oto kilka kolejnych stron:

Treść ćwiczenia z matematyki

Matryca

Iloczyn wektorowy macierzy

Transformata Fouriera

Kalkulator Transformata Fouriera