Kalkulator rozwoju Taylora online

Szereg Taylora jest używany w rachunku do przedstawienia gładkiej funkcji w pobliżu punktu przez szereg potęgowy, który jest granicą wielomianów Taylora. To rozwinięcie serii nazywane jest rozwinięciem Taylora. Serie i rozwinięcia zostały nazwane na cześć brytyjskiego matematyka Brooka Taylora.

Za pomocą kalkulatora można przeprowadzić rozwinięcie szeregu Taylora na danej funkcji. Punkt, wokół którego rozwijany jest wielomian, można przesuwać na wykresie. Ponowne obliczenie następuje po wybraniu przycisku 'Aktualizacja'. W definicji funkcji można wykorzystać parametry a, b i c, które można zmieniać za pomocą suwaków.

↹#.000
🔍↔
🔍↕
Seria Taylor:
Liczba elementów Taylor:
Elementy:
f(x):

Zakres wartości dla osi

x-min=
x-max=
y-min=
y-max=

Wartości parametrów

a=
b=
c=

Zakres wartości Parametr

a-min=
b-min=
c-min=
a-max=
b-max=
c-max=

Punkt rozwoju

x0=

f(x)=

cl
ok
Pos1
End
7
8
9
/
x
4
5
6
*
a
b
c
1
2
3
-
π
(
)
0
.
+
sin
cos
tan
ex
ln
xa
a/x
^
asin
acos
atan
x2
√x
ax
a/(x+b)
|x|
sinh
cosh
a⋅x+c / b⋅x+c
a+x / b+x
x2-a2/ x2+b2
a / x+b
1+√x / 1-√y
exsin(x)cos(x)
x+a
ea⋅x
a⋅x2+b⋅x+c
sin(πx+π4)
cos(πx+π4)
tan(πx+π4)
sin2(πx+π4)
cos2(πx+π4)
tan2(πx+π4)
1sin(x)
1cos(x)
1tan(x)
sin(x)cos(πx)
sin(cos(x))
exsin(x)cos(x)
FunkcjaOpis
sin(x)Sinus
cos(x)Cosinus
tan(x)Tangens
asin(x)Arcussinus
acos(x)Arcuscosinus
atan(x)Arcustangens
atan2(y, x)Arcustangens z y/x
cosh(x)Cosinus hyperbolicus
sinh(x)Sinus hyperbolicus
pow(a, b)Potencja ab
sqrt(x)Pierwiastek kwadratowy
exp(x)e-Funkcja
log(x), ln(x)Logarytm naturalny
log(x, b)Logarytm do podstawy b
log2(x), lb(x)Logarytm do podstawy 2
log10(x), ld(x)Logarytm do podstawy 10
więcej ...

Pochodne wielomianu Taylora

Podane są tu pochodne dla elementów szeregu Taylora:

Co to jest Taylor Development?

Szereg Taylora to metoda matematyczna aproksymacji funkcji przez skończoną sumę potęg jednej zmiennej. Jej nazwa pochodzi od matematyka Brooka Taylora, który opracował ją w XVIII wieku. Szereg Taylora opisuje funkcję f(x) wokół pewnego punktu a i składa się z sumy potęg (x-a) o współczynnikach reprezentujących pochodne oryginalnej funkcji w tym punkcie a.

Ogólna postać szeregu Taylora to:

f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + (f''(a)/2!) (x-a)^2 + ... + (f^(n)(a)/n!) (x-a)^n + ...

Szereg Taylora umożliwia przybliżenie funkcji w sąsiedztwie punktu a poprzez rozważenie tylko ograniczonej liczby pochodnych. Im większa liczba rozważanych pochodnych, tym dokładniejsze przybliżenie. Szereg Taylora ma wiele zastosowań w matematyce, fizyce, inżynierii, matematyce finansowej i wielu innych dziedzinach. Jest używany do upraszczania złożonych funkcji, do rozwiązywania problemów analitycznie i do znajdowania numerycznych rozwiązań równań różniczkowych.

Definicja szeregu Taylora

Jeśli funkcja f(x) jest różniczkowalna dostatecznie wiele razy, to można ją aproksymować wielomianem n-tego rzędu.

W serii Taylor czytamy:

fn(x)= k = 0 n f(k)(x0) k! ( x-x0 )k

Drukowanie i zapisywanie obrazu

Wydrukuj lub zapisz obraz wybierając go prawym przyciskiem myszy.

Więcej stron na ten temat

Oto kilka kolejnych stron:

Treść ćwiczenia z matematyki

Matryca

Iloczyn wektorowy macierzy

Transformata Fouriera

Kalkulator Transformata Fouriera