Gradient

Kalkulator gradientu

Kalkulator oblicza gradient funkcji określonej w polu wejściowym względem zmiennych określonych w odpowiednim polu.

f(...)=

gradf=

=

Pola wejściowe dla funkcji i współrzędnych do obliczenia gradientu:

f(...)=

Współrzędne:
cl
grad(f) ∇f
Pos1
End
7
8
9
/
Δ
x
y
z
4
5
6
*
Ω
a
b
c
1
2
3
-
μ
π
(
)
0
.
,
+
ω
sin
cos
tan
ex
ln
xa
a / x
^
σ
asin
acos
atan
x2
x
ax
a / x+b
|x|
δ
sinh
cosh
a⋅x+c / b⋅y+c
a+x / b+z
z2-a2/ z2+a2
a / x+b
1+√y / 1-√y
exsin(y)cos(z)
x+a
ea⋅x
FunkcjaOpis
sin(x)Sinus
cos(x)Cosinus
tan(x)Tangens
asin(x)Arcussinus
acos(x)Arcuscosinus
atan(x)Arcustangens
atan2(y, x)Arcustangens z y/x
cosh(x)Cosinus hyperbolicus
sinh(x)Sinus hyperbolicus
pow(a, b)Potencja ab
sqrt(x)Pierwiastek kwadratowy
exp(x)e-Funkcja
log(x), ln(x)Logarytm naturalny
log(x, b)Logarytm do podstawy b
log2(x), lb(x)Logarytm do podstawy 2
log10(x), ld(x)Logarytm do podstawy 10
więcej ...

Oznaczenia gradientów

Gradient to wektor, którego składowymi są pochodne cząstkowe funkcji f. Istnieją dwie popularne nazwy gradientu. Jedna z nich to grad(f), a w drugiej używa się operatora różniczkowego Nabla ∇.

g r a d ( f ) = f = ( f x 1 f x 2 . . . )

Zasady obliczania gradientu

Do gradientu stosuje się następujące zasady obliczania.

g r a d ( c f ) = c g r a d ( f )

g r a d ( f 1 + f 2 ) = g r a d ( f 1 ) + g r a d ( f 2 )

g r a d ( f 1 f 2 ) = f 2 g r a d ( f 1 ) + f 1 g r a d ( f 2 )

Więcej stron na ten temat

Oto kilka kolejnych stron:

Treść ćwiczenia z matematyki

Matryca

Iloczyn wektorowy macierzy

Transformata Fouriera

Kalkulator Transformata Fouriera

Gradient

Kalkulator gradientu z wyświetlaczem 3D, polem wektorowym i mapą ciepła