Kalkulator liczb zespolonych

Za pomocą kalkulatora online dla liczb zespolonych można obliczyć podstawowe operacje arytmetyczne, takie jak dodawanie, mnożenie, dzielenie i wiele innych wartości, takich jak suma, kwadrat i reprezentacja biegunowa. Ponadto obliczane są wartości elementarnych funkcji zespolonych. Wystarczy wprowadzić rzeczywistą i urojoną część liczby lub liczb zespolonych w polach wejściowych i nacisnąć Return, aby obliczyć wartości.

Wartości funkcji elementarnych f(z)

↹#.000
z = x+iy
= +i

Liczba zespolona kartezjańska

Prawdziwa część

Część wyimaginowana

Sprzężona liczba zespolona

Kwota

Argument

Polar

Kwadrat

Odwrotność

Wzajemność kwadratowa

Pierwiastek

Funkcja wykładnicza

Logarytm

Sinus

Cosinus

Zatoka hiperboliczna

Cosinus hiperboliczny

Styczna

Kalkulator do dodawania/odejmowania liczb zespolonych

↹#.000

z1=x1+iy1

x1= + i y1=

z2=x2+iy2

x2= + i y2=

Kalkulator do mnożenia liczb zespolonych

↹#.000

z1=x1+iy1

x1= + i y1=

z2=x2+iy2

x2= + i y2=

Kalkulator do dzielenia liczb zespolonych

↹#.000

z1=x1+iy1

x1= + i y1=

z2=x2+iy2

x2= + i y2=

Kalkulator: Twierdzenie dwumianowe w dziedzinie zespolonej

Kalkulator oblicza potęgę liczby zespolonej zgodnie z twierdzeniem dwumianowym.

n =

Kalkulator Postać kartezjańska w postaci biegunowej

Kalkulator do konwersji liczby zespolonej z reprezentacji kartezjańskiej do postaci biegunowej. Kąt jest podawany w radianach.

↹#.000

z = x+iy

= +i

Kartezjański

Sprzężone

Wartość

Kąt

Biegunowa

Kalkulator postaci biegunowej do postaci kartezjańskiej

Kalkulator do konwersji liczby zespolonej z postaci biegunowej na reprezentację kartezjańską. Kąt jest podawany w radianach.

↹#.000

z=r(cosφ+isinφ)

r =

φ =

Biegunowa

Kartezjański

Sprzęga

Wartość

Więcej stron na ten temat

Oto kilka kolejnych stron:

Treść ćwiczenia z matematyki

Matryca

Kalkulator wyznaczników dla macierzy 3x3 Kalkulator wyznaczników dla macierzy 4x4 Kalkulator wyznaczników dla macierzy 5x5 Iloczyn wektorowy macierzy

Transformata Fouriera

Kalkulator Transformata Fouriera

Gradient

Kalkulator gradientu