Treść

Inne kalkulatory

Qui c'è una lista di altre calcolatrici utili:

Trygonometria

Trygonometryczny

Matryca

Iloczyn wektorowy macierzy

Fouriera

Kalkulator Transformata Fouriera Szeregi Fouriera

Taylor

Seria Taylor

Hornera

Schemat Hornera

Obliczanie korzeni

Wyciąganie korzeni

Układy równań

Kalkulator do rozwiązywania liniowych układów równań z 2 zmiennymi Kalkulator do rozwiązywania liniowych układów równań z 3 zmiennymi Kalkulator liniowy układ równań NxN z metodą Gaussa Kalkulator do rozwiązywania układu równań NxN z regułą Cramera

Determinant

Kalkulator wyznaczników dla macierzy 2x2 Kalkulator wyznaczników dla macierzy 3x3 Kalkulator dla wyznaczników 4x4 Kalkulator dla wyznaczników 5x5 Kalkulator wyznaczników dla macierzy NxN

Równania różniczkowe

Kalkulator liniowych równań różniczkowych pierwszego rzędu Kalkulator online dla równań różniczkowych zwyczajnych liniowych drugiego rzędu Kalkulator online dla układów równań różniczkowych 2x2 pierwszego rzędu

Gradient

Kalkulator gradientu Kalkulator gradientu z wyświetlaczem 3D, polem wektorowym i mapą ciepła

Liczby zespolone

Kalkulator Liczby zespolone Dodawanie liczb złożonych

Dopasowanie krzywej

Kalkulator Dopasowanie krzywej

Ploter

Ploter gaussowski Wykres powierzchni 3D Reprezentacja 3D funkcji f(x,y)

Interpolacja

Interpolacja Newtona Interpolacja-Lagrange'a

Ułamki

Kompilacja zasad dotyczących ułamków Kalkulator ułamków

Pochodny

Kalkulator pochodnych zwykłych i cząstkowych

Forma wierzchołka

Kalkulator kształtu wierzchołka